Biografie

JAN PĚRUŠKA (*1951 v Opavě) je významným představitelem české violové školy. Studoval ostravskou Konzervatoř u Miroslava Němce a Akademii múzických umění v Praze u Prof. Jaroslava Motlíka. V letech 1977–1985 byl sóloviolistou Symfonického orchestru FOK. Významným mezníkem se stal rok 1981, kdy vyhrál Mezinárodní violovou soutěž v Markneukirchenu a stal se vyhledávaným sólistou. Spolupracoval s řadou uměleckých osobností – Josefem Sukem, Janem Panenkou, Josefem Hálou, Dagmar Peckovou, Talichovým, Kocianovým a Pražákovým kvartetem. Sólově vystoupil s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Janáčkovou filharmonií Ostrava atd.

Jeho sólistický repertoár zahrnuje skladby od raného baroka po díla současných skladatelů. Pěruškovo rozsáhlé interpretační umění je zachyceno na více než 120 CD a 450 rozhlasových a televizních nahrávkách. V současnosti realizuje natáčení význačných děl české a světové violové literatury. Pozornost vzbudily jeho CD – Mistrovské kusy pro violu a kontrabas, Krásná viola, Ruská viola, Viola Bohuslava Martinů, Chvála violy, Neznámá česká viola a Viola české emigrace, Viola e Contrabbasso Concertanti. Nálady soudobé violy vyhodnotil časopis Harmonie jako „TIP měsíce únor 2011“.

V roce 1985 byl zakládajícím členem Stamicova kvarteta. Soubor zvítězil v Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Salzburku (1986) pořádané EBU-OIRT. Za více než 36 let činnosti vystoupilo Stamicovo kvarteto doslova po celém světě (více než 2500 koncertů) a získalo řadu ocenění: cena Komorního spolku (1987), Grand Prix du Disque de l’Académie Charles Cros (1988, 1991), Zlatá ladička časopisu Diapason (1993), Golden Song Prize za nahrávku čínských melodií (1995), cena České komorní rady za souborné provedení kvartetů Aloise Háby na Pražském jaru 1997, ocenění Diapason Decouverte za soubornou nahrávku smyčcových kvartetů J. B. Foerstera, kterou udělil časopis Diapason (2010). Britský časopis International Record Review označil CD se smyčcovými kvartety Sofie Gubaiduliny za nejlepší nahrávku měsíce března 2012 (IRR OUTSTANDING). Stejně tak se této nahrávce dostalo ocenění „TIP editora“ v červnovém vydání časopisu Harmonie (2012). Magazín Presto Classical ocenil nahrávku smyčcových kvartetů Karla Kovařovice titulem „Recording of the Week” (červenec 2019).

Od roku 1990 Jan Pěruška vyučuje na pražské Akademii múzických umění. V roce 2006 byl prezidentem republiky jmenován řádným profesorem hry na violu.