prof. Jan Pěruška

„Víra, rodina, viola“

Od roku 1985 je členem Stamicova kvarteta, od devadesátých let učí na Akademii múzických umění v Praze, kde je od roku 2007 profesorem violové hry. V současné době se věnuje natáčení význačných děl violové literatury (mj. Mistrovské kusy pro violu a kontrabas, Krásná viola, Ruská viola, Viola B. Martinů). Doposud premiéroval přibližně 40 skladeb, současných českých skladatelů.