Biografie

prof. Jan PěruškaJan Pěruška je absolventem ostravské konzervatoře a pražské Akademie múzických umění. Na svém kontě má laureátství interpretačních soutěží Ministerstva kultury ČR v letech 1975 a 1979, vítězství na Mezinárodní violové soutěži v Markneukirchenu (1981). V letech 1977 - 1985 působil jako sóloviolista Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a od roku 1985 je členem Stamicova kvarteta, se kterým zvítězil v Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Salcburku (1986), pořádané EBU a OIRT. Tímto vítězstvím začala velká umělecká dráha kvarteta, provázená celou sérií úspěšných, mezinárodně ceněných, gramofonových nahrávek - Grand prix du Disque Charles Crosse (1988 a 1991) a Diapason d´Or v roce 1992. Pro Bayer Records natočilo Stamicovo kvarteto komplety smyčcových kvartetů Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů a Aloise Háby. Pro firmu Panton komplety Leopolda Koželuha, Pavla Vranického op.16 a Jana Klusáka. Jako sólista Jan Pěruška vystupuje s řadou významných uměleckých osobností: Josefem Sukem, Janem Panenkou, Dagmar Peckovou, Talichovým, Kocianovým a Pražákovým kvartetem. Pro firmu Panton natočil violové koncerty rodiny Stamiců, pro Lotos Dvořákův klavírní kvintet s Josefem Sukem, Ivanem Ženatým, Josefem Hálou a Jiřím Bártou, s Dagmar Peckovou pak Písně nelaskavé Petra Ebena. Jan Pěruška je vyhledávaným interpretem skladeb 20. století.V roce 2000 zaujal obnovenými premiérami Koncertu pro violu a orchestr Aloise Háby a Flos Campi R. V. Williamse pro violu, komorní sbor a orchestr. Nejnovějším počinem je natáčení violových skladeb pro vydavatelství ARTESMON; z této řady zatím vyšla CD s názvy Mistrovské kusy pro violu a kontrabas aneb Šílenství 1, Krásná viola, Ruská viola, Viola Bohuslava Martinů, Chvála violy a Neznámá viola. Jan Pěruška byl jmenován v roce 2006 profesorem violové hry na AMU.


zobrazeno: 3174 krát | založeno: 2012-08-25 19:32:27
Copyright (C) 2008 - 2012 Jan Pěruška. Všechna práva vyhrazena.